Alfaz del Pi

Sella ajuda als refugiats procedents de Ucraïna.

vilaactual

J.M.P. L’Ajuntament de Sella ha sigut beneficiari d’una subvenció concedida per l’Excma Diputació Provincial d’Alacant, per l’import de 15.150 €, destinats a l’acollida de refugiats procedents d’Ucraïna.