Uncategorized

Comunicado Villajoyosa

El contingut d’este correu electrònic i si és el cas dels seus fitxers adjunts són de caràcter PRIVAT i CONFIDENCIAL, sent per a ús exclusiu del seu destinatari. Si vostè no és el destinatari correcte, l’empleat o agent responsable d’entregar el missatge al destinatari, o ho ha rebut per error, li advertim que segons la legislació vigent està totalment prohibit divulgar-ho, distribuir-ho o reproduir-ho i li preguem ens avise immediatament procedint a la seua destrucció.

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades a Espanya i de les seues normes de desplegament, li informem que El Responsable del Tractament de les seues dades és L’Ajuntament de la Vila Joiosa. Les seues dades podran ser utilitzats per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. 

La legitimació per a l’ús de les seues dades està basada en l’exercici de poders públics atorgats a esta Entitat i el consentiment de l’interessat. Se cediran dades, si és el cas, a altres Administracions Públiques. Les dades seran conservats durant el temps necessari per a poder complir amb les obligacions legals que demana la normativa administrativa. Els interessats podran exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oblit, portabilitat i limitació del tractament per mitjà d’instància presentada davant del Registre General de L’Ajuntament de la Vila Joiosa.

Categorías:Uncategorized